202 osoby online (131 desktop_mac) (71 stay_primary_portrait)

Kalkulator BMI

Kalkulator BMI (Body Mass Index) to proste i szybkie narzędzie, przy użyciu którego sprawdzisz, czy Twoja masa ciała jest prawidłowa. BMI to wskaźnik wagowo-wzrostowy, liczony według wzoru: masa ciała wyrażona w kilogramach i podzielona przez podniesiony do kwadratu wzrost wyrażony w metrach. Jednostką BMI jest kg/m2
Uwaga! W przypadku osób o atletycznej budowie ciała, weryfikacja masy ciała tylko z wykorzystaniem BMI może być obarczona błędem.

1 Twoje wymiary

Twoje BMI

Wskazówka: zaloguj się, aby dane zapisane na Twoim koncie uzupełniały się automatycznie!

Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego