103 osoby online (67 desktop_mac) (36 stay_primary_portrait)

gwarancja
Gwarancja Odchudzania


1. Lionfitness dołoży wszelkich starań, żeby usługi świadczone w ramach abonamentów/pakietów , w tym: związanych z doborem diety, programu treningowego oraz treningiem on-line, pozwoliły na skuteczne osiągnięcie założonego przez Użytkownika celu związanego z odchudzaniem.

 

2. Gwarancja Odchudzania przysługuje Użytkownikowi, który wykupił nastawiony na odchudzanie abonament/pakiet PREMIUM lub MAX EFEKTÓW w ramach serwisu lionfitness.pl

 

3. Gwarancja Odchudzania jest efektem pracy ekspertów Lionfitness i ich wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu programów żywieniowych oraz treningowych, które pozwoliły realizować cele związane z redukcją masy ciała.

 

4. Warunkiem Gwarancji Odchudzania jest:

 

-       Zakup abonamentu/pakietu związanego z odchudzaniem na okres 6 miesięcy, przy czym liczy się łącznie nieprzerwany czas trwania abonamentu/pakietu, bez względu na to, czy użytkownik zakupił 6 abonamentów 1 miesięcznych, 2 abonamenty trzymiesięczne, czy jeden 6 miesięczny.

 

-       Ustawienie przez Użytkownika w procesie dopasowania odchudzającego programu dietetycznego lub żywieniowego lub w obu jednocześnie, parametrów, dotyczących celów, które zamierza osiągnąć, które są realne do osiągnięcia, oraz zgodne z jego prawidłowym BMI i jego prawidłową zawartością tłuszczu w ciele.

 

-       Realizacja odchudzającego programu żywieniowego, treningowego lub obu jednocześnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Profilu Klienta, w ramach realizowanego abonamentu

 

-       Odznaczanie wykonania odchudzającego programu żywieniowego lub treningowego lub obu jednocześnie, zawartego w Profilu Klienta, w systemie codziennym, jeśli dotyczy programu żywieniowego, lub zgodnie z ustalonymi dniami, w procesie dopasowania programu treningowego

 

-       Niedokonywanie zmian w jadłospisie oraz programie treningowym opracowanym przez ekspertów Lionfitness, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zmiany te są konsultowane z Lionfitness lub opracowane przez Lionfitness (np. Wymiana posiłków, ćwiczeń).

 

-       Unikanie pojadania, czyli spożywania większej liczby posiłków, niż ustalona w programie żywieniowym Lionfitness

 

-       Dokonywanie w ustalonym terminie niezbędnych pomiarów masy ciała oraz obwódów i zapisywanie ich w Profilu Klienta (informację o Pomiarach Użytkownik orzymuje z EBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta)

 

-       Poinformowanie ekspertów Lionfitness, w tym: dietetyka, jeśli pojawią się problemy z realizacją programu żywieniowego; trenera, jeśli pojawią się problemy z realizacją programu treningowego, drogą mailową, telefoniczną, lub poprzez Skype – zgodnie z możliwościami kontaktu zawartymi w wykupionym abonamencie/pakiecie. Kontakt znajduje się w Panelu Klienta.

 

-       Brak istniejących przeciwskazań, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celu przez Użytownika, w tym: urazy, które mogą mieć wpływ na realizację programów treningowych, choroby serca oraz układu krażenia, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, zaburzenia hormonalne. Inne zdiagnozowane przez lekarza zaburzenia, mogące mieć wpływ na realizację celów.
Na życzenie Lionfitness Użytkownik powinien przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do stosowania diety i/lub ćwiczeń fizycznych oraz oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia potwierdzający brak istnienia wyżej wymienionych schorzeń i zaburzeń oraz urazów zaistniałych uniemożliwiających w czasie trwania abonamentu/pakietu realizację zakupionego programu treningowego.

 

-       Przestrzeganie regulaminu Lionfitness

 

-       Posiadanie konta, jednego loginu oraz aktywnego abonamentu w lionfitness.pl, w ramach którego Użytkownik otrzymał Gwarancję Odchudzania

 

 

5. W przypadku, w którym Użytkownikowi nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, postawionego w ramach zakupionego programu żywieniowego, treningowego lub obu jednocześnie, a spełnił warunki Gwarancji Odchudzania, Lionfitness, na życzenie Użytkownika przedłuży czas trwania abonamentu/pakietu  na okres minimum 3 miesięcy, bez dodatkowych opłat, oraz zapewni wsparcie ekspertów w ramach posiadanego abonamentu/pakietu. Jeżeli po okresie bezpłatnego przedłużenia abonamentu/pakietu Użytkownik nie osiągnie zamierzonego celu, Użytkownik powinien skontaktować się z Lionfitness w celu ustalenia toku dalszego postępowania: dalszego bezpłatnego przedłużenia abonamentu/pakietu lub zwrotu pieniędzy przez Lionfitness na konto Użytkownika.

 

6. Użytkownik który chce skorzystać z bezpłatnego przedłużenia abonamentu oraz spełnił wymogi Gwarancji Odchudzania, powinien napisać do Lionfitness prośbę o przedłużenie abonamentu i wysłać je na adres: [email protected], z adresu mailowego, zgodnego z zajerestrowanym w Lionfitness kontem, którego dotyczy Gwarancja Odchudzania, podając także numer telefonu, pod którym pracownik Lionfitness będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem.

Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego