307 osób online (199 desktop_mac) (108 stay_primary_portrait)

Dlaczego treningi kardio przedstawione są w postaci tabel, a nie opisów?

Dlatego, że taki sposób przedstawienia treningu jest przejrzysty, a zastosowanie skali RPE sprawia, że nasze treningi może z tak samo dobrym skutkiem stosować każdy – i początkujący, i zaawansowany. Dzieje się tak dlatego, że nawet niewielki wysiłek bardzo przyspiesza tętno osoby początkującej, a bardzo niewiele osoby zaawansowanej. Aby osiągnąć np. poziom RPE 7-8, początkujący będzie prawdopodobnie musiał bardzo szybko iść, natomiast osoba zaawansowana będzie musiała biec i to wcale nie truchtem. Jednak w obu przypadkach intensywność wysiłku będzie taka sama, a tętno bardzo podobne, a więc i skutki jakie przyniesie trening będą takie same.

Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego