346 osób online (225 desktop_mac) (121 stay_primary_portrait)

Jak regulować intensywność wysiłku kardio?

Jak regulować intensywność wysiłku kardio?
Można to robić na dwa sposoby: albo tempem ćwiczeń, albo obciążeniem.
Zwiększanie intensywności wysiłku polegać zatem będzie albo na zwiększaniu tempa ćwiczeń, albo zwiększaniu obciążenia i odwrotnie – zmniejszanie obciążenia to zwalnianie lub zmniejszanie oporu, jaki trzeba pokonywać.
Zwiększanie tempa najczęściej stosuje się podczas treningu w terenie – maszerując, biegając powoli, szybciej, bardzo szybko i z maksymalną predkością; podobnie jest z jazdą na rowerze.
Trenując na maszynach kardio można przyspieszać albo zwiększać obciążenie i odpowiednio zwalniać albo zmniejszać obciążenie.
Wybierz sposób, który najbardziej ci odpowiada.
Z punktu widzenia liczby spalanych kalorii nie ma to znaczenia.
Z punktu widzenia budowania kondycji także, choć aby zbudować bardziej uniwersalną wytrzymałość (szybkościowo-wytrzymałościową), dobrze jest mieszać oba sposoby.

Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego