450 osób online (292 desktop_mac) (158 stay_primary_portrait)

Płeć a kontuzje

09.01.2013

Płeć a kontuzje

Kobiety są bardziej narażone na kontuzje niż mężczyźni i wiadomo już, że nie wynika to jedynie z ich budowy anatomicznej.

Naukowcy odkryli jeszcze jedna różnicę między płciami: sposób transmisji impulsów nerwowych, które kontrolują siłę mięśni. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w USA na Oregon State University, a w czasie których zaobserwowano, że impulsy nerwowe u mężczyzn są podobne do tych, jakie charakteryzują sprinterów, a u kobiet podobne do impulsów nerwowych biegaczy długodystansowych. Podobno różnica ta może tłumaczyć fakt, że kobiety częściej ulegają kontuzjom, uszkadzającym więzadło krzyżowe przednie w kolanie.

- W budowie kobiet i mężczyzn istnieją różnice, które jednak nie tłumaczą większej liczby kontuzji u kobiet. Nikt przed nami nie badał roli układu nerwowego w powstawaniu tych kontuzji, a zwłaszcza sposobu w jaki w rdzeniu kręgowym przetwarzane i przekładane są impulsy nerwowe na funkcje motoryczne, czyli działanie mięśni – powiedział Sam Johnson, profesor na OSU School of Bilogical and Population Health Sciences.

Badania właśnie zostały opublikowane w European Journal of Applied Physiology. Testom poddano 17 mężczyzn i 17 kobiet. Stwierdzono, że większość aspektów kontroli motorycznej i szybkiej aktywacji mięśni w rdzeniu kręgowym zachodzi u obu płci tak samo. Wyjątek jest jeden: u mężczyzn stwierdzono większe nasilenie procesów odpowiadających za regulację rekrutacji włókien mięśniowych, co oznacza lepsze dopasowanie reakcji mięśni na impuls nerwowy.

- Nie wiemy skąd bierze się ta różnica. Być może jest to wynik różnic w gospodarce hormonalnej u obu płci, a być może przyczyną są różnice kulturowe takie jak np. propagowany wśród kobiet inny rodzaj ćwiczeń niż wśród mężczyzn – dodaje Johnson.

Badania będą kontynuowane, ale już teraz kobiety mogą podjąć kroki, które zmniejsza ryzyko kontuzji kolan. W skład ćwiczeń zapobiegawczych powinny wchodzić ćwiczenia siłowe, równoważne oraz podskoki. Ćwiczenia z dużym obciążeniem nie są konieczne, za to doskonalenie techniki ruchu, podczas którego najczęściej dochodzi do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (lądowanie z podskoku) powinno być kluczowym elementem profilaktyki przeciw urazowej wśród kobiet prowadzących aktywny tryb życia.

źródło:scincedaily.com

« kontuzja

0 komentarzy

Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego